מעון יום שכונת המשתלה תל אביב יפו 2022

צילומי פנים של המבנה

צילמי חוץ + צילומי רחפן + צילומי פנים מבנה